LIER HAGEBY, ERLETUNET & EPLETUNET

Grunnarbeider for 20 boliger på Erletunet og 53 boenheter på Epletunet, med tilhørende VA-anlegg, vei og utomhusarbeider
Oppdragsgiver: Moment Bolig AS (Erletunet) og Lier Boligutvikling (Epletunet), utbygger Solon Eiendom ASA.
Tidsperiode: Erletunet, Oktober 2018 – september 2019 & Epletunet, Oktober 2020 – desember 2021
Brevik AS utførte grunnarbeider for boliger, utførte masseutskiftning under boliger med inntil 3,5 meter dybde pga. vanskelige grunnforhold, komplette arbeider med VA-anlegg, inkludert montering av kummer, og utomhusarbeider med etablering av grøntarealer, beplantning, tørrmurer og asfaltering.