GRUNN- & TERRENGARBEIDER
Vi utfører alt innen grunn- og terrengarbeider for næringsbygg og boligområder, alt fra store feltutbygginger til mindre boligprosjekter, både for private og offentlige oppdragsgivere. Arbeidene omfatter blant annet utgraving av tomter, sprengning, vei, fortau, komplett infrastruktur, i tillegg utfører vi også masseberegninger og stikningsarbeider.