Close

Prosjekter

VA Staversletta

REFERANSEPROSJEKTER

Brevik AS har bred erfaring fra ulike type prosjekter innen grunnarbeider for tomter, vann- og avløpsanlegg og landskapsutforming, for både private og offentlig byggherrer.

Rykkinnveien 100
Grunnarbeider og utomhusarbeider for to leilighetsbygg.
Kontraktsform: Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Asker Entreprenør AS
Kontraktssum: 16,8 MNOK
Tidsperiode: Mai 2019 – Oktober 2020 (pågående)
Brevik AS utfører grunnarbeider til to nye leilighetsbygg med totalt 66 leiligheter og p-kjeller i begge bygg. Arbeidene omfatter totalt ca. 20.000 fm3 stein og 8000 fm3 løsmasser, fjellsikring av opptil 10 meter høy fjellskjæring, utomhus, 600 meter vann- og avløpsledninger. Arbeidene utføres tett på eksisterende institusjon som driftes for fullt under hele byggeperioden.

Åsløkkveien 11, Bærum
Vann- og avløpsanlegg, og vei til 10 nye boligtomter.
Kontraktsform: Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Knut Ola Staver
Kontraktssum: 2,6 MNOK
Tidsperiode: April 2019 – juni 2019
Brevik AS sto ansvarlig for opparbeidelse av komplett vann- og avløpsanlegg på ca. 170 meter med stikkledninger til 10 boligtomter, arbeidet inkluderte montering av kummer. Kontrakten omfattet også opparbeidelse av ny vei på tomteområdet.

Strømsveien 181, Oslo
Grunnarbeider for ny bilbutikk.
Kontraktsform: Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Selmer Eiendom AS
Kontraktssum: 8,1 MNOK
Tidsperiode: Januar 2019 – 2020
Brevik AS utfører grunnarbeider til ny bilbutikk på 2300 m2 med tilhørende påkobling av vann- og avløpsledninger ut i fylkesvei. Arbeidene omfattet håndtering, transport og deponering av forurensede masser i henhold til tiltaksplan for tomten. Kontrakten består også av opparbeidelse parkeringsarealer på ca. 5000 m2 og komplette utomhusarbeider.

Lier Hageby, Erletunet
Grunnarbeider for 20 boliger med tilhørende vann- og avløpsanlegg, vei og utomhusarbeider.
Kontraktsform: Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Moment Bolig AS (tiltakshaver Solon Eiendom AS)
Kontraktssum: 7,9 MNOK
Tidsperiode: Oktober 2018 – september 2019
Brevik AS sto for utgraving til 20 boliger, utførte masseutskiftning under boliger med inntil 3,5 meter dybde pga. vanskelige grunnforhold, komplette arbeider med vann- og avløpsanlegget til boligene, inkludert montering av kummer, og utomhusarbeider med etablering av grøntarealer, beplantning, tørrmurer og asfaltering. Utomhusarbeidene ferdigstilles høsten 2019.

Krags vei 4, Oslo
Grunnarbeider for fire nye tomannsboliger.
Kontraktsform: Totalunderentreprise
Oppdragsgiver: Finstad og Jørgensen AS (tiltakshaver Solon Eiendom AS)
Kontraktssum: 3,1 MNOK
Tidsperiode: Juni 2018 – høst 2019
Brevik AS står for grunnarbeider til fire nye tomannsboliger med felles garasjekjeller under alle husene, med en grunnflate på ca. 1100 m2. Kontrakten omfatter også sprengning av 4500fm3 og fjellsikring av fjellskjæring på 8 meter. Gjenstående arbeid er utomhusarbeider.

Vøyentoppen, Asker
Vann- og avløpsanlegg, og vei til 10 nye boligtomter.
Kontraktsform: Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Terje Hanevold
Kontraktssum: 5,6 MNOK
Tidsperiode: Oktober 2017 – september 2018
Brevik AS sto ansvarlig for opparbeidelse av vei, vann- og avløpsanlegg til nytt boligfelt med 10 nye eneboligtomter og stikkledninger til alle tomtene. Vann- og avløpsanlegget omfattet ca. 250 meter grøft totalt. Anlegget ble overlevert til Asker kommune.

Gårdsveien 7, Oslo
Grunnarbeid og utomhusarbeider for ny barnehage.
Kontraktsform: Utførelsesentreprise
Oppdragsgiver: Tømrermester Jo Morten Hagen AS
Kontraktssum: 4,4 MNOK
Tidsperiode: September 2017 – august 2018
Brevik AS utførte grunnarbeider for ny barnehage på ca. 720 m2. Arbeidet inkluderte overvannshåndtering lokalt for området med lekeapparater og etablering av åpen fordrøyningsløsning på 750 m3. Utomhus ble opparbeidet med plen, gangveier og lekeapparater for et område på ca 3500 m2.