SVELVIGEN BRYGGE

Grunnarbeid for 90 leiligheter med vanntett parkeringskjeller og 16 eneboliger, VA-anlegg & utomhusarbeider
Oppdragsgiver: Vestviken Entreprenør AS
Tidsperiode: August 2019 – sommer 2022 (pågår)
Brevik AS utførte grunnarbeider for leilighetsbygg helt nede ved vannkanten i Svelvik med utlasting av ca. 20.000 fm3 løsmasser. Arbeidene inkluderer ca. 300 meter hoved-VA i tillegg til stikkledninger og utgraving for vanntett p-kjeller innenfor en vanntett spuntet byggegrop med p-kjelleren under havnivå. Parkeringskjelleren og leilighetene står på betongpeler. Omfattende utomhusarbeider med blant annet etablering av 150 meter brygge langs vannet med utførelse i larvikittstein.