Brevik AS er et allsidig maskinentreprenørfirma lokalisert i Lier kommune i Viken. Vi har over 40 års erfaring innen grunnarbeid
og stor stolthet til faget. Selskapet er i vekst og har i dag 30 ansatte. Brevik AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2
innenfor vei- og grunnarbeid,
VA-arbeid og landskapsutforming.

Vi i Brevik skaper gode relasjoner med alle våre samarbeidspartnere, både ansatte, kunder og leverandører ved å være positive
og løsningsorienterte. Vi ser alltid etter muligheter og de beste løsningene.

Vi er alltid fremoverlente, planlegger jobben godt og er en sterk pådriver i alle våre prosjekter.

Det viktigste for oss er at kunden er fornøyd og opplever en ryddig og effektiv prosess, med gode løsninger og høy kvalitet på
arbeidet vårt. Vi er kvalitetsbevisste!

I Brevik AS skaper vi en trygg og sikker arbeidsplass med kontinuerlig fokus på HMS. Vi jobber alltid forebyggende for å unngå ulykker
og helseskader, og jobber alltid for å skape trivsel på arbeidsplassen. Vi benytter kvalitet- og HMS-systemet fra SmartDok.

“Her” finnes informasjon om Åpenhetsloven og Brevik sin aktsomhetsvurdering.