RYKKINNVEIEN 100

Grunnarbeider, VA-anlegg og utomhusarbeider for to leilighetsbygg
Oppdragsgiver: Asker Entreprenør AS
Tidsperiode: Mai 2019 – November 2020
Brevik AS utførte grunnarbeider for to nye leilighetsbygg med totalt 66 leiligheter og p-kjeller i begge bygg. Arbeidene omfattet totalt ca. 20.000 fm3 stein og 8000 fm3 løsmasser, fjellsikring av opptil 10 meter høy fjellskjæring, utomhusarbeider, 600 meter VA-ledninger. Arbeidene ble utført tett på eksisterende institusjon som ble driftet fullt under hele byggeperioden.