STAVERSLETTA

Grunnarbeider, VA-anlegg og utomhusarbeider for 63 boenheter fordelt på 25 bygg inkl. p-kjeller
Oppdragsgiver: Lierhus AS, utbygger Solon Eiendom ASA.
Tidsperiode: Mars 2020 – sommer 2022 (pågår)
Brevik AS utfører grunnarbeider på et 36 mål stort boligfelt med p-kjeller, sprengning og knusing med gjenbruk av masser på prosjektet, totalt ca. 20.000 fm3 stein. Utførelse av VA-anlegg og 800 meter med hoved-VA som ble overlevert Bærum kommune. Opparbeidelse av komplett hageanlegg inkludert lekeplasser og Tuftepark. De to første byggetrinnene er overlevert og gjenstående arbeider på de to siste byggetrinnene fullføres sommeren 2022.